Laatste wijziging:
26-10-2006

Het proces met het oog op de zaligverklaring van paus Pius XII (1938-1959) gaat door ondanks de polemieken die onstaan zijn over de houding van deze oorlogspaus tijdens de Tweede Wereldoorlog ten aanzien van de deportatie van joden naar uitroeiingskampen. Dat heeft de Duitse JezuiŽt Peter Gumpel, instructeur van het dossier, vrijdag 18 januari 2005 verklaard. Hij ontkende ook dat het zaligverklaringsproces wordt geblokkeerd door het Vaticaan.

In maart 2005 zal het zaligverklaringsdossier onder de loupe genomen worden door de historici van de Congregatie voor de Heiligverklaringen. Zij zullen het dossier bij deze Congregatie verdedigen.

Het was paus Paulus VI die in 1965 het zaligverklaringsproces van Pius XII inzette.

 

Enkele belangwekkende teksten van Paus Pius XII zijn te vinden op de volgende pagina's:

Apostolische Constituties 

1 aug 1952 - Exsul Familia Nazarethana
Over het pastoraat voor de migranten

1 nov 1950 - Munificentissimus Deus - Dogmaverklaring van Maria Tenhemelopneming

Apostolische Brieven

7 juli 1952 - Sacro vergente anno -
Toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria

Encyclieken

15 mei 1956 - Haurietis aquas in gaudio -
Over de devotie tot het Allerheiligst Hart van Jezus

11 okt 1954 - Ad Caeli Reginam -
Maria Koningin

5 juni 1954 - Ecclesiae Fastos -
Over de H. Bonifatius

8 sept 1953 - Fulgens Corona -
100 dogmaverklaring Maria Onbevlekt Ontvangen

15 sept 1951 - Ingruentium malorum -
Over het bidden van de Rozenkrans

12 aug 1950 - Humani Generis -
Over valse meningen die de grondslagen van de Katholieke leer dreigen te ondermijnen

20 nov 1947 - Mediator Dei et hominum -
Over de heilige Liturgie

1 mei 1946 - Deiparae Virginis Mariae -
Over de mogelijkheden van de dogmaverklaring van Maria Tenhemelopneming

29 juni 1943 - Mystici Corporis Christi -
Over het Mystieke Lichaam van Christus en de vereniging die we daarin bezitten met Christus